Ako želite poslati sliku, pošaljite je na našu e-mail adresu.
mm

mm (dimenzije izraziti u mm u obliku širina L x visina H)

(RAL paleta ili imitacija drva)

(da ili ne)

(jednostruko, izo, laminirano, kaljeno,..)

(npr. jednokrilna ulazna vrata, dvokrlini o/z prozor,…)