temp

Strukturalne fasade

Kombinacije konstrukcijskih aluminijskih profila i stakla zatvaraju čitave fasade ili dijelove. Sustavi sa vidljivim profilima ili ako su vam neugodni oku, mogu se i sakriti.

Kontinuirane fasade – sa prekidom termičkog mosta van profila (poliamidni profil između stakla i profila). Poklopac koji pritišće staklo je vidljiv i nudi se u svih RAL bojama.
Postoje mogućnosti ubacivanja prozora i vrata unutar fasade. Rješavamo bez poteškoća sve spojeve fasada, krovova i nagibe.

Polustrukturalne fasade – sustav ugradnje stakla s vidljivom fugom između stakala ovisno o tipu fasade. Nažalost postoji samo mogućnost ugrađivanja okretnih prozora na gornju os s otvaranjem prema vani.

Strukturalne fasade – isti sistem kao za kontinuirane, ali bez poklopca. Staklo se lijepi strukturalnim silikonom i vidljive su fuge na pročelju fasade. U navedeni sustav može se ugraditi prozor s otvaranjem oko gornje osi prema vani.