Crveni Vrh
Objekt: Obiteljska kuća
Lokacija: Crveni Vrh Godina: 2009.
Dvorana Novigrad
Objekt: Sportska
dvorana
Lokacija: Novigrad
Godina: 2010
Dvorana Umag
Objekt: Sportska
dvorana
Lokacija: Umag
Godina: 2003.
Luxotica
Objekt: Industrijski pogon
Lokacija: Novigrad
Godina: 2006.
Solaris
Objekt: Industrijski pogon
Lokacija: Novigrad
Godina: 2005.
Veralda
Objekt: Vinski
podrum
Lokacija: Brtonigla Godina: 2006.
Villa Haj
Objekt: Obiteljska kuća
Lokacija: Lovrečica
Godina: 2004.
Butalja
Objekt: Poslovno
stambeni objekt
Lokacija: Umag
Godina: 2012.
Iwe
Objekt: Veleprodajno skladište
Lokacija: Novigrad
Godina: 2010.